Linggo, Enero 8, 2012

History of Philippine Music

Music of the Philippines

 ~are performance arts composed in various genre and styles. The music of the Philippines is a mixture of indigenous, other Asian, European, Latin American, and American influences.
Filipinos are conservative in nature, thus, rock scene in the Philippines has taken them aback. But since when did Filipinos started to love rock music? Blame it to the West again. It’s when Americans and British bands like, The Shadow and The Ventures flourished way back 1960’s and so, Filipino instrumental bands arose and they just couldn’t stop from loving it since it thrive their sense of dynamism. Among other famous bands during 60’s were, not to mention the British band, The Beatles, this struck the Filipino mainstream and boundlessly influenced Filipino rock scene. Their popularity and use of counterculture has produced a socio-political lyrics with mature comments in life has as well deeply influenced Filipino rock artists. Filipino bands began adopting this music and some groups enhanced their styles by adding unconventional instruments. In the late 60’s the rock culture of bands like Jimmy Hendrix, Led Zeppilin, Ironbutterfly, etc. have greatly influenced Pinoy Rock. With its influence, it produced bands like Maria Cafra Band and the Juan Dela Cruz Band to name a few, in Pinoy rock scene..
They have so many instrument that use in our country  like the picture below.PANDANGGO SA ILAW 
Nang pista sa nayon 
Nagsayaw ka hirang 
Napakagandang pagmasdan 
Ang maliliit mong hakbang 
At ang tatlong basong 
May taglay na ilaw 
Ay tinimbang mong lahat 
Sa ulo't sa mga kamay 
Ngunit 'di mo alam 
Na minamasdan kita 
At nabihag mo ako 
Sa iyong pandanggong kay sigla 
Magbuhat na noon 
Ay inaalala ka 
Dahil sa walang lakas 
Ang puso kong limutin ka 
Sa pandanggo mo'y 
Hanga ang lahat 
Tangan mong mga ilawan 
Ni isa'y walang lumagpak 
Puso kong ito 
Nais ko liyag 
Ay ingatan mo na rin 
Pagka't ikaw ang may hawak.


Walang komento:

Mag-post ng isang Komento